Zapachy - poznámky srdca - zelené tóny, vodné tóny, mäta, lotos