TOP marki - Konzistencia - bublinkový kúpeľ, mlieko